Alkohol a prawo

Alkohol a prawo

Zespołem uzależnienia od alkoholu nazywa się objawy behawioralne, poznawcze i fizjologiczne, obejmujące silną potrzebę przyjmowania alkoholu, trudności w kontrolowaniu jego użycia, używanie pomimo szkodliwych następstw i przedkładanie jego spożycia ponad inne zobowiązania. W wyniku uzależnienia z czasem dochodzi do odczuwania przez nałogowca objawów fizycznego zespołu abstynencyjnego.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. (Dz.U.2020.0.722), definiuje pojęcie napoju alkoholowego, do którego zalicza alkohol etylowy, piwo, wino i napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie.

Z kolei ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości, przybliża termin napoju alkoholowego, stanu po użyciu alkoholu i stanu nietrzeźwości:

 • napojem alkoholowym (w rozumieniu ustawy) jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu;
 • stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:
  stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo
  obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3;
 • stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:
  stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo
  obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.
Image
ROKA Ośrodek Terapii Uzależnień na Kaszubach
Łebieńska Huta, ul. Wczasowa 27
84-217 Szemud (województwo pomorskie)