Bilans mojego trzeźwienia

Bilans mojego trzeźwienia

Bilans zdrowienia, osiąganego progresu, ale też problemów z którymi zmaga się Pacjent na drodze do osiągnięcia równowagi i harmonii życiowej stanowi istotny element naszej propozycji terapeutycznej.

Pacjenci którzy realizują wyznaczone im cele indywidualne w zakresie dotychczasowej terapii wymagają także obiektywnej oceny podejmowanych przez siebie działań, wykorzystywanych zasobów i trudności jakie mogą pojawiać się na drodze do trzeźwości, do podniesienia jakości życia.

Z doświadczenia zawodowego terapeutów uzależnień jak i relacji samych Pacjentów wynika jednoznacznie, że w procesie zdrowienia potrzebują informacji zwrotnych od Terapeutów i innych Pacjentów, Grup Wsparcia, albowiem właśnie te informacje zwrotne są niezbędną pomocą dla zrozumienia swoich emocji, uczuć i wątpliwości pojawiających się w procesie osiągania stanu trzeźwości.

W całym cyklu terapeutycznym zwraca się szczególną uwagę aby postrzegać siebie także przez pryzmat doświadczeń i obserwacji Terapeutów oraz innych Pacjentów. Dlatego też w programie HALT jest m.in. zapis „ nie bądź samotny”. Dlatego też zachęca się Pacjentów aby korzystali w swojej pracy nad własną trzeźwością z Grup Samopomocowych, Grup Terapeutycznych, Warsztatów Terapeutycznych i Grup Wsparcia.

Oferta Ośrodka Leczenia Uzależnień ROKA dotyczy wspólnej pracy nad wnikliwym przyjrzeniem się dotychczasowemu zdrowieniu każdego Pacjenta, udzieleniem ewentualnych wskazówek co do dalszej pracy nad sobą i odpowiedzią na ewentualne zapytania i wątpliwości Pacjenta związane z jego trzeźwieniem.

Tym samym warsztaty z bilansu trzeźwienia realizowane w naszym projekcie są bardzo pomocne, wspierające, ale co najważniejsze oparte są o wiedzę terapeutyczną naszych specjalistów leczenia uzależnień oraz doświadczenia innych Pacjentów.

Reasumując podnosząc jakość swojego procesu trzeźwienia i tym samym podnosząc jakość swojego życia bezwzględnie warto dokonać bilansu dotychczasowej pracy. Nasze szczęśliwe, trzeźwe życie jest warte tego aby w swojej pracy nad sobą wykorzystać także doświadczenia i wiedzę innych skoro jest taka możliwość.

Image
ROKA Ośrodek Terapii Uzależnień na Kaszubach
Łebieńska Huta, ul. Wczasowa 27
84-217 Szemud (województwo pomorskie)