Świadomość Pacjenta w pierwszym kontakcie terapeutycznym.

Czego się boję? (praca nad świadomością, początek terapii…)

Lęk, strach, niepewność, obawa, te stany emocjonalne i uczucia bezwzględnie towarzyszą człowiekowi od zawsze. Stanowią pierwszy sygnał aby uruchomić odruchy obronne, człowiek pozbawiony lęku ginął…

Pacjent uzależniony sięgając po pomoc, robi to często z uwagi na odczuwany coraz częściej i mocniej – lęk. Lęk przed utratą życia, zdrowia, Partnerki, Rodziny, domu, pracy… . Katalog potencjalnych strat, które mobilizują Pacjenta do podjęcia leczenia, terapii, wdrożenia zmian życiowych jest niezmierzony. Terapeuta w pierwszym kontakcie nie zawsze uzyskuje pełną wiedzę czego obawia się Pacjent. Nie każda zgłaszająca się po pomoc jest gotowa aby w sposób pełny zdradzić swoje tajemnice dotyczące lęku i strachu jaki odczuwa. Dlatego wcześniej już pisałem („Kim Jestem”) jak ważne jest nawiązanie z Pacjentem więzi terapeutycznej.

Z doświadczenia wiem, że Pacjent który zaufa swojemu terapeucie bardzo szybko dzieli się swoimi obawami dotyczącymi zarówno uzależnienia jak i bieżących spraw życiowych. Jest to oczywiste albowiem Pacjent szuka pomocy gdy doznaje nieprzyjemnych stanów emocjonalnych, a najczęściej tak dotkliwych, że np. lęk przeszedł dawno w strach, a ten z kolei graniczy już z atakami paniki. Pacjenci w takim stanie uzyskują pewną świadomość, że ich życie fizyczne i psychiczne jest realnie zagrożone.

Zadaniem moim jak i moich Kolegów i Koleżanek pracujących z Pacjentami uzależnionymi jest podtrzymanie świadomości Pacjenta, co do konieczności leczenia, terapii, wdrożenia zmian, które finalnie podniosą jakość życia Pacjenta i pozwolą „oswoić” Jego lęki.

 Słowo „oswoić” lęk, nauczyć Pacjenta żyć z tym lękiem, jest bardzo na miejscu, chociaż może sprawiać wrażenie przygnębiające. „Jak to? Mam całe życie się lękać?”

Otóż nie. Nie masz się lękać całe życie tylko masz wykorzystać lęk w procesie uzyskiwania świadomości, co się z Tobą dzieje, jak sobie tłumaczyć Twój stan i jakie działanie możesz podjąć aby z tego lęku wynikło Twoje zdrowienie, Twoja abstynencja, Twój spokój i równowaga, Twoje bezpieczeństwo.

Radzenie sobie z lękiem jest zadaniem terapii pogłębionej w leczeniu uzależnień, terapia podstawowa sygnalizuje ten stan i jego pożyteczność dla Człowieka.

Image
ROKA Ośrodek Terapii Uzależnień na Kaszubach
Łebieńska Huta, ul. Wczasowa 27
84-217 Szemud (województwo pomorskie)