Świadomość Pacjenta w pierwszym kontakcie terapeutycznym.

Świadomość Pacjenta w pierwszym kontakcie terapeutycznym.

Praca z Pacjentem zgłaszającym się do diagnozy uzależnienia od alkoholu i uzyskania ewentualnej pomocy, wymaga skoncentrowania szczególnej uwagi na świadomości i tożsamości, jaką posiada Pacjent. Nawiązanie więzi terapeutycznej z Pacjentem jest bezwzględnym warunkiem ewentualnej dalszej pracy terapeutycznej w zakresie zdiagnozowania uzależnienia i jego efektywnego leczenia. Pacjenci nawiązujący pierwszy kontakt z danym terapeutą mają skłonności do konfabulacji, ukrywania emocji, uczuć i przyczyn dla których rozważają podjęcie terapii lub nadmiernego mówienia o wszystkim, co wydaje im się istotne.

Kluczowym zadaniem terapeuty jest właściwa ocena świadomości jaką posiada Pacjent w zakresie swojego stanu zdrowia psychicznego i fizycznego, co pozwoli uzyskać wiedzę niezbędną do postawienia wstępnej diagnozy uzależnienia Pacjenta. Pierwsza rozmowa z Pacjentem zawiera m.in. standardowe pytania pozwalające zidentyfikować ewentualne uzależnienie od alkoholu dotyczące: ilości, częstotliwości, stężenia i rodzaju spożywanych substancji oraz zauważonych szkód i strat ponoszonych wskutek spożywania. Pacjenci w pierwszym kontakcie z terapeutą skupiają się często na bezpośrednich przyczynach (zdarzeniach, konfliktach, traumatycznych przeżyciach), które doprowadziły do spotkania, które sprawiły, że Pacjent zaczął się zastanawiać nad swoją tożsamością. Niezwykle ważne jest aby terapeuta w pierwszym kontakcie pozwolił Pacjentowi opowiedzieć, co bezpośrednio skłoniło go do podjęcia decyzji w zakresie spotkania. Więź terapeutyczna kreuje się w czasie gdy Pacjent zawierza terapeucie swój problem, dzieli się informacjami na temat tego co jest dla niego ważne, co czuje i myśli o sobie. W pierwszym kontakcie z Pacjentem należy też dokonać rozpoznania na temat tego, jaką Pacjent ma wiedzę o samym uzależnieniu, czy w przeszłości podejmował leczenie i z jakim skutkiem, jak ocenia wcześniejszy kontakt z terapeutą i jakie ma oczekiwania od bieżącego spotkania.

Reasumując pierwsze spotkanie z Pacjentem powinno pozwolić na postawienie wstępnej diagnozy w zakresie uzależnienia Pacjenta i dalszej pracy z Pacjentem, formy tej pracy, rodzaju zalecanej terapii, często też określenie innych form pomocy. Moje osobiste doświadczenia wskazują, że pierwszym etapem pracy z Pacjentem stanowiącym niezbędny początek pracy terapeutycznej jest określenie świadomości Pacjenta. Uzyskanie przez Pacjenta uzależnionego od alkoholu świadomości swojego stanu zdrowia jest koniecznym warunkiem dalszej pracy terapeutycznej.                                                                               

Terapeuta leczenia uzależnień i współuzależnień
Sławomir Poniatowski

Image
ROKA Ośrodek Terapii Uzależnień na Kaszubach
Łebieńska Huta, ul. Wczasowa 27
84-217 Szemud (województwo pomorskie)