Życie w uzależnieniu. (ja, mój świat, świat wokół).

Życie w uzależnieniu. (ja, mój świat, świat wokół).

Motywacja do podjęcia decyzji o spotkaniu z terapeutą leczenia uzależnień wynika z „jakości życia w uzależnieniu”. Jestem przekonany, że człowiek w pełni zadowolony ze swojego życia, szczęśliwy i nie mający żadnych znaków zapytania, co do słuszności swoich życiowych wyborów nie przyjdzie po pomoc, nie poprosi o diagnozę „czy jest może uzależniony”…?

Uczestnicy terapii leczenia uzależnień odzyskują swoją prawdziwą tożsamość i faktycznie rozpoczynają leczenie, gdy sami osiągną świadomość istnienia w ich życiu – dwóch światów równoległych. Przy czym w trakcie swojej pracy terapeutycznej pozyskują bardzo trudną wiedzę, że tylko jeden świat jest autentyczny …. drugi  jest iluzją, wytworem umysłu poddanego psychologicznym mechanizmom uzależnienia: nałogowego regulowania uczuć, rozproszonego ja no i oczywiście mechanizmu iluzji i zaprzeczeń.

Terapia leczenia uzależnień oferuje możliwość poznania swojej tożsamości, swojego świata i świata wokół. Uczestnicząc w terapii poprzez warsztaty terapeutyczne czy też jedną z form proponowanych terapii osiągniemy stan przebudzenia, przy udziale specjalistów i innych osób uzależnionych odrzucimy iluzje wypaczające obraz samego siebie tzw. tożsamość osoby uzależnionej oraz obraz świata, który istnieje tylko gdy tkwimy w mechanizmach uzależnienia.

W pracy z Pacjentami uzależnionymi, ale także z osobami współuzależnionymi poświęca się dużo czasu na złożenie autentycznego i racjonalnego obrazu świata jaki otacza Pacjenta. Przy czym to Pacjent wykonuje pracę związaną z odkryciem w jakim świecie funkcjonuje naprawdę, jakie iluzje wytworzyła choroba i jak mocno i dlaczego w nie wierzył. Pacjent aby uzyskać świadomość swojego uzależnienia i motywację do zdrowienia sam musi być odkrywcą w trudnym, zakłamanym i wypaczonym oceanie świata, kreowanego przez mechanizmy uzależnienia w jego głowie.

Z dużą satysfakcją pracuję z Pacjentami, którzy na moich oczach odkrywają „nieznane światy” i zaczynają odważnie podróżować w świecie realnym, ich świecie rzeczywistym.     W trakcie pracy terapeutycznej doceniam tą odwagę, ryzyko, jakie podejmuje Pacjent uzależniony i pomimo lęków, wątpliwości, decyduje się uzyskać świadomość, żegnając stare wynikające z uzależnienia przekonania. 

Można parafrazować, podsumowując dzisiejsze zagadnienie, że każdy z moich Pacjentów może zostać Krzysztofem Kolumbem, jednakże z tą różnicą, że nie tylko odkryje nieznany ląd, ale przede wszystkim uzyska świadomość, że go odkrył, czego nie uzyskał Krzysztof Kolumb, wierząc, że odkrył drogę do Indii.

Image
ROKA Ośrodek Terapii Uzależnień na Kaszubach
Łebieńska Huta, ul. Wczasowa 27
84-217 Szemud (województwo pomorskie)