Układ nagrody a alkohol

Spożywanie alkoholu upośledza działanie tzw. układu nagrody, czyli struktury mózgowej odpowiadającej m.in. za motywację, odczuwanie przyjemności i satysfakcji. Pod wpływem alkoholu dochodzi do zaburzenia metabolizmu neuronów (komórek nerwowych) a to sprawia, że zmniejsza się ich aktywność.