Detoks lekowy

Image
Uzależnienie od leków i potrzeba sięgnięcia po detoks lekowy jest problemem niemniej kłopotliwym niż walka z uzależnieniami od innych popularnych substancji psychoaktywnych, takich jak alkohol, papierosy, marihuana czy inne narkotyki. Przerwanie ciągu lekowego jest tak samo trudne jak w przypadku innych nałogów.
Niestety wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że większość leków dostępnych w aptekach ma działanie psychoaktywne — oznacza to, że mogą one prowadzić do uzależnienia, które znacząco odbije się na ich życiu.

Odtruwanie lekowe Pomorskie – ważny krok do trzeźwości

Nałogowe sięganie po medykamenty to poważny problem dotykający coraz większą liczbę ludzi. Obecnie coraz częściej mówi się o tym także w kontekście choroby cywilizacyjnej. Wpływ na to ma wiele czynników — do najważniejszych należą izolacja społeczna, która dotyka sporą część populacji współczesnych społeczeństw, stale narastający stres czy problemy finansowe. Osoby ze skłonnościami do nałogów najczęściej uzależniają się od leków nasennych i przeciwbólowych.

Detoksykacja od leków stwarza szansę na sprawne przezwyciężenie problemu dla osób borykających się z objawami lekomanii.  Jednak należy pamiętać, że objawy zespołu abstynencyjnego często są nieprzyjemne i mogą zniechęcić chorego do podejmowania walki o trzeźwość. Właśnie dlatego ważne jest odpowiedzialne podejście do detoksu lekowego dostosowanego do ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Dzięki temu pacjent może świadomie podjąć terapię i w pełni wykorzystać wskazówki i porady terapeutów.

Istnieją różne postacie uzależnień od leków. Sytuacje, gdy pacjent jest uzależniony od jednej substancji, wymagają innego rodzaju działań, niż te, gdy mamy do czynienia z uzależnieniem dotyczącym kilku substancji. W ośrodku ROKA mamy doświadczenie w wielu rodzajach uzależnień, dlatego jesteśmy w stanie podjąć odpowiednie kroki zwiększające skuteczność detoksu lekowego.

Detoks lekowy: Pomorskie – na czym polega?

W pierwszej kolejności przeprowadzamy szczegółowy wywiad z osobą, która zmaga się z lekomanią — dzięki niemu  nasz zespół terapeutyczny zapoznaje się z objawami, na które skarży się dana osoba i poznaje historię medyczną. Zebrane w ten sposób informacje pozwalają określić wstępne ramy czasowe prowadzonego detoksu lekowego. Im dokładniej zostanie scharakteryzowany problem na początku, tym łatwiej będzie nam oszacować konkretny czas trwania detoksu.

Istotą działań prowadzonych w ramach detoksu jest przywrócenie funkcjonowania organizmu do stanu sprzed ujawnienia się nałogu. Często detoks polega na stopniowym zmniejszaniu dawki leku, od którego dana osoba jest uzależniona. Dzięki takiemu podejściu organizm potrafi się zaadaptować do funkcjonowania w warunkach deficytu substancji uzależniającej.

Uzależnienie od leków – skutki

Oczyszczenie organizmu pacjenta z leków to ważny krok, który umożliwia podjęcie choremu świadomej i skutecznej terapii odwykowej. Uzależnienie od leków to temat często marginalizowany, jednak jest ono równie niebezpieczne co nałogi związane z innymi substancjami uzależniającymi. Skutki w przypadku uzależnienia od leków są poważne i dotykają zarówno zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Oto najczęstsze konsekwencje nałogowego spożywania farmaceutyków:

 • Fizyczne i psychiczne uzależnienie – osoby uzależnione od leków często doświadczają fizycznego i psychicznego uzależnienia, co oznacza, że ich ciała i umysły stają się zależne od substancji chemicznych zawartych w lekach. Organizm pacjenta po pewnym czasie domaga się ponownego zażycia substancji uzależniających.
 • Tolerancja – stopniowe zwiększanie dawki leków w celu osiągnięcia pożądanego efektu, znane jako tolerancja, jest częstym skutkiem uzależnienia od leków. Osoby uzależnione potrzebują coraz większych ilości leków, aby uzyskać ten sam efekt. Przez to do organizmu trafia coraz więcej szkodliwych substancji.
 • Odstawienie i objawy odstawienne – przy przerwaniu zażywania leków osoby uzależnione mogą doświadczać różnych objawów odstawienia, takich jak drgawki, nudności, wymioty, biegunka, bóle mięśniowe, zaburzenia snu, zaburzenia nastroju, a nawet halucynacje lub omamy. Te objawy odstawienne mogą być bardzo nieprzyjemne i prowadzić do trudności w codziennym funkcjonowaniu. Dlatego też podczas odtrucia lekowego tak ważne jest, aby pacjent znajdował się pod kontrolą lekarza.
 • Zaburzenia fizyczne – uzależnienie od leków może prowadzić do szeregu zaburzeń fizycznych, w zależności od rodzaju leków, ich dawkowania i czasu zażywania. Mogą to być problemy z układem trawiennym, układem sercowo-naczyniowym, układem nerwowym oraz wiele innych.
 • Zaburzenia psychiczne – uzależnienie od leków może również prowadzić do zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, lęki, psychozy, czy inne problemy zdrowia psychicznego. Substancje chemiczne zawarte w lekach mogą wpływać na funkcjonowanie mózgu i wywoływać negatywne zmiany w nastroju i psychice.
 • Problemy społeczne i zawodowe – uzależnienie od leków wpływa negatywnie na życie osobiste, społeczne i zawodowe osoby uzależnionej. Często prowadzi do konfliktów z rodziną i przyjaciółmi, trudności w relacjach, utraty pracy czy kłopotów finansowych, a nawet problemów z prawem.
 • Ryzyko przedawkowania – osoby uzależnione od leków są bardziej narażone na ryzyko przedawkowania, co może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, włączając w to śmierć. Przedawkowanie leków może wystąpić niezamierzenie wskutek złego dawkowania, interakcji z innymi substancjami czy celowego nadużywania.
Zrób ten jeden mały krok
i skontaktuj się z nami

Ile trwa detoks lekowy na Kaszubach?

Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, ile trwa detoks lekowy. Długość trwania terapii detoksykacyjnej jest określana indywidualnie w przypadku każdej osoby, ponieważ wiele czynników ma wpływ na czas trwania detoksu. Trzeba jeszcze pamiętać, że detoksykacja to dopiero pierwszy krok w drodze do pełnego zdrowia. Gdy jest on zakończony, przychodzi czas na podjęcie długofalowej terapii — kładącej silny nacisk na współpracę z psychoterapeutą. Zdarza się, że u niektórych osób powrót do pełnego zdrowia zajmuje nawet kilka lat. Warto więc rozpocząć proces  tak szybko, jak to tylko możliwe.

Kiedy należy rozważyć zastosowanie detoksu lekowego?

W przypadku, gdy osoby zaczynają dostrzegać problem lekomanii u siebie lub u swoich bliskich, powinny zgłosić się do miejsca, gdzie mogą poddać się detoksowi lekowemu. Kluczem do terapii jest zrozumienie całego procesu, co sprawi, że będzie on przebiegał bez niedogodności i komplikacji. Oczywiście, zanim podejmiemy decyzję o udziale w takiej terapii, warto odbyć rozmowę ze specjalistą z dziedziny uzależnień — taka osoba wskaże idealne miejsce do odbycia detoksu lekowego.

Prywatny detoks lekowy ROKA – jak przebiega detoksykacja lekowa?

 • Ocenianie stanu zdrowia – na początku procesu detoksykacji każdy nasz pacjent poddawany jest ocenie stanu zdrowia przez personel medyczny. Ocena ta obejmuje historię uzależnienia, stan zdrowia fizycznego i psychicznego, obecne objawy odstawienia oraz inne czynniki, które mogą mieć wpływ na proces detoksykacji.
 • Stabilizacja – po dokładnej ocenie stanu zdrowia pacjenta, celem jest jego stabilizacja. To oznacza kontrolowanie objawów odstawienia oraz zapewnienie bezpiecznych warunków dla pacjenta.
 • Monitorowanie objawów odstawienia – podczas detoksykacji lekowej pacjent jest monitorowany przez personel medyczny, który obserwuje i zarządza objawami odstawienia, takimi jak nudności, wymioty, biegunka, drgawki, zaburzenia snu czy inne nieprzyjemne dolegliwości. Czasami w zależności od nasilenia tych objawów pacjentowi podaje się leki łagodzące objawy odstawienia.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa – podczas detoksykacji lekowej priorytetem jest zapewnienie pacjentowi bezpiecznych warunków i opieki medycznej, tak aby na bieżąco można było reagować na wszelkie pojawiające się objawy odstawienia.
 • Wsparcie psychologiczne – detoksykacja lekowa może być trudnym i stresującym doświadczeniem, dlatego ważne jest zapewnienie pacjentowi wsparcia psychologicznego. W naszym prywatnym ośrodku terapeutycznym na Kaszubach pacjent otrzymuje wsparcie od terapeutów, którzy pomagają mu radzić sobie ze stresem, emocjami i wyzwaniami związanymi z procesem detoksykacji.
 • Edukacja i planowanie terapii dalszego leczenia – w trakcie detoksykacji lekowej edukujemy chorego z zakresu uzależnienia, strategii radzenia sobie z pokusami, oraz innych aspektów terapii uzależnień. Opracowywany jest również plan dalszego leczenia, który obejmuje terapię indywidualną, terapię grupową, wsparcie rodzinne, udział w grupach wsparcia czy inne formy terapii dostępne w naszym ośrodku.

Dlaczego warto zdecydować się na detoks od leków (Pomorskie i okolice)?

 • Bezpieczeństwo zdrowotne – detoks lekowy w naszym ośrodku w województwie pomorskim odbywa się pod nadzorem specjalistów medycznych i zapewnia bezpieczne odstawienie substancji chemicznych, minimalizując ryzyko powikłań zdrowotnych związanych z zaprzestaniem zażywania leków. Na bieżąco monitorujemy stan zdrowia pacjenta oraz zapewniamy niezbędne leki i wsparcie w przypadku pojawienia się objawów odstawienia.
 • Skuteczność – detoks lekowy przeprowadzany pod nadzorem specjalistów jest często bardziej skuteczny niż próby odstawienia leków na własną rękę. Odtrucie od leków przeprowadzamy bowiem na podstawie oceny indywidualnej sytuacji chorego.
 • Zmniejszenie ryzyka nawrotu uzależnienia – odwyk lekowy może pomóc w przerwaniu cyklu uzależnienia poprzez usunięcie substancji chemicznych z organizmu oraz pomóc pacjentowi w radzeniu sobie z objawami odstawienia. Przeprowadzenie detoksu pod odpowiednim nadzorem umożliwia także wprowadzenie dalszej terapii i wsparcia, które mogą pomóc w uniknięciu nawrotu uzależnienia.
Wsparcie psychologiczne – detoks przeprowadzany w Ośrodku Terapii Uzależnień ROKA zapewnia także pacjentowi wsparcie psychologiczne w trudnym procesie odstawienia leków. Nasi terapeuci pomagają pacjentowi w radzeniu sobie z emocjami, stresującymi sytuacjami oraz w rozwijaniu zdrowych mechanizmów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu codziennym.
Image
ROKA Ośrodek Terapii Uzależnień na Kaszubach
Łebieńska Huta, ul. Wczasowa 27
84-217 Szemud (województwo pomorskie)