Terapia uzależnienia od leków

Image
Lekozależność to poważny nałóg, który stanowi zagrożenie dla normalnego funkcjonowania, zdrowia i życia uzależnionego. Substancje zawarte w medykamentach mogą uzależniać w taki sam sposób, jak toksyny znajdujące się w alkoholu, narkotykach czy dopalaczach. Najsilniej uzależniają leki uspokajające, dopingujące, nasenne oraz euforyzujące. Dodatkowo, lekozależność może nastąpić w wyniku długotrwałego zażywania tabletek przeciwbólowych i hormonalnych.

Czym jest lekozależność?

Choroby cywilizacyjne, szybkie tempo życia i presja to najczęstsze przyczyny lekomanii. Substancje zawarte w medykamentach mogą uzależniać w taki sam sposób, jak toksyny znajdujące się w alkoholu, narkotykach czy dopalaczach. Do substancji czynnych zawartychw lekach o potencjale uzależiającym należą przede wszystkim:
  • benzodiazepiny
  • barbiturany
  • leki opioidowe
  • pseudoefdryny

Jak wygląda terapia uzależnienia od leków?

Uzależnienie od leków stanowi poważną chorobę, która nieleczona może skutkować śmiercią. Podczas kuracji lekami psychotropowymi, nasennymi, a nawet przeciwbólowymi, konieczna jest stała opieka medyczna i stosowanie się do zaleceń lekarza prowadzącego. Szczególną ostrożność należy zachować, zażywając leki z grupy opioidów, benzodiazepin oraz barbituranów. Substancje te bardzo szybko mogą doprowadzić do uzależnienia psychicznego i fizycznego. Terapia obejmuje detoks z substancji psychoaktywnych oraz pomoc psychoterapeuty, psychiatry i psychologa. Każdemu podopiecznemu gwarantujemy bezpieczeństwo i skuteczność podejmowanych przez nas działań.

Terapia uzależnień od leków

W podjęciu decyzji o rozpoczęciu walki z nałogiem istotne jest, aby dowiedzieć się, jak przebiega terapii lekomanii i jak długo trwa. Umożliwia to wyeliminowanie uczucia zagubienia, zdezorientowania oraz stanów lękowych. Poznanie procesu terapii wpływa również na zwiększenie motywacji u uzależnionego. Należy wskazać, że gwarancją skutecznej terapii jest dobrowolne, a nie przymusowe terapię. W tym aspekcie wiedza na temat terapii, metod detoksykacji przyczynia się także do podjęcia świadomej decyzji i trudu walki z tak poważnym problemem, jakim jest lekomania. Terapia uzależnienia to długi proces, który w każdym przypadku poprzedzony jest przeprowadzeniem rozmowy z lekarzem i psychologiem. Wywiad lekarski umożliwia ocenę nie tylko stanu fizycznego, ale również psychicznego. Na podstawie zebranych od pacjenta informacji, dobierane są odpowiednie metody terapeutyczne i terapia farmakologiczna.

Zatruty lekami organizm wymaga w pierwszej kolejności detoksykacji i oczyszczenia. Natychmiastowe odstawienie farmaceutyków nierzadko jest ryzykowne dla życia i zdrowia uzależnionego. Dlatego też, w Ośrodku terapii uzależnień ROKA  proces terapii oparty jest najczęściej na stopniowym zmniejszaniu dawki leku, od którego chory jest uzależniony, a następnie wprowadzeniu leku zamiennego. Prawidłowo przeprowadzona terapia uzależnienia pozwala poprawić stan somatyczny: polepszyć pamięć, zmniejszyć uczucie drażliwości, wyeliminować agresję oraz chwiejność nastrojów. Po oczyszczeniu organizmu z leków, podejmowana jest terapia indywidualna i grupowa z udziałem psychoterapeutów. Przyczyny lekomanii często uwarunkowane są zaburzeniami psychicznymi. Dlatego też, pomoc wykwalifikowanych, doświadczonych psychologów i psychiatrów jest nieoceniona w przeprowadzeniu skutecznej terapii, która zakończona będzie sukcesem i trwałym odstawieniem leków.
Zrób ten jeden mały krok
i skontaktuj się z nami
Image
ROKA Ośrodek Terapii Uzależnień na Kaszubach
Łebieńska Huta, ul. Wczasowa 27
84-217 Szemud (województwo pomorskie)