Terapia uzależnienia od narkotyków

Image
W naszym Ośrodku prowadzimy detoksykację i terapię uzależnienia od narkotyków. Dla wszystkich borykających się na co dzień z tym problemem przygotowaliśmy informacje czym jest tzw. narkomania, jak ją rozpoznać, zdiagnozować i rozpocząć skuteczną terapię uzależnienia od narkotyków.

Narkomania – czym jest uzależnienie od narkotyków?

Uzależnienie od narkotyków to choroba prowadząca do stopniowego wyniszczenia organizmu za pomocą szkodliwych substancji chemicznych, negatywnie wpływających na czynności mózgu. W przypadku braku terapii doprowadzić może do śmierci. Choroba
ta negatywnie wpływa również na zdrowie fizyczne i psychiczne oraz powoduje utrudnione kontakty z drugim człowiekiem. Na uzależnienie od narkotyków wpływają czynniki osobowe, jak i otaczające środowisko. Decydując się na terapię w naszym ośrodku, pomożemy Ci na nowo znaleźć motywację do życia i walki z nałogiem.

Substancje psychoaktywne – czym są i jak wygląda terapia uzależnienia od środków psychoaktywnych?

Światowa Organizacja Zdrowia zalicza do substancji psychoaktywnych: alkohol, pochodne opium (np. morfina, heroina), przetwory konopi indyjskich (haszysz, marihuana), substancje uspokajające i nasenne (np. barbiturany, benzodiazepiny), kokainę i inne substancje pobudzające (np. pochodne amfetaminy), substancje halucynogenne (np. LSD, grzyby psylocybe), tytoń oraz lotne rozpuszczalniki (np. kleje, aceton, TRI).
Coraz częściej spotykamy tzw. uzależnienia mieszane, gdzie oprócz objawów uzależnienia od alkoholu obecne są także objawy uzależnienia od innych substancji psychoaktywnych.

Jak przebiega terapie uzależnienia od narkotyków?

Aby zacząć zacząć skuteczną terapię uzależnienia od narkotyków, musisz sam zrozumieć, że to poważny problem, z jakim się borykasz i poszukać profesjonalnej pomocy doświadczonych terapeutów. Im szybciej uświadomisz sobie, że narkotyki to droga donikąd, tym lepsze skutki odniesie nasza terapia i szybciej wrócisz do normalnego życia. Nadrzędnym celem terapii jest zmiana swojego dotychczasowego życia zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicznej, odstawienie wszystkich substancji odurzających oraz dążenie do abstynencji. Korzystając z pomocy  Ośrodka Terapii Uzależnień ROKA na Kaszubach przejmiesz odpowiedzialność za własne życie i zachowanie. Pokażemy Ci, w jaki sposób radzić sobie z trudnymi sytuacjami, które spotkasz każdego dnia, a które mogą popchnąć Cię do sięgnięcia po narkotyki. Na zajęciach poznasz jakie mechanizmy towarzyszą chęci zażywania narkotyków, nauczymy Cię na nowo komunikacji z drugim człowiekiem oraz nawiązywania relacji z ludźmi. Każdy dzień spędzony w ośrodku nauczy Cię asertywności. Dzięki naszej terapii zatrzymasz rozwój choroby i wrócisz do , satysfakcjonującego życia. Jesteś osobą, która sięga po środki psychoaktywne? Odczuwasz silne bóle głowy, biegunki, dreszcze czy drżenie mięśni? Zaczynasz tracić kontrolę nad ilością narkotyków, jakie zażywasz, zaniedbujesz codzienne obowiązki, zerwałeś kontakt z najbliższymi? Zgłoś się do Ośrodka Terapii Uzależnień ROKA na Kaszubach, skorzystaj z pomocy naszego doświadczonego personelu i podejmij swoją walkę o powrót do normalnego życia.
Zrób ten jeden mały krok
i skontaktuj się z nami

Jak zorientować się, czy ktoś sięga po narkotyki i czy konieczne jest już odwyk narkotykowy i terapia uzależnienia od narkotyków– wskazówki dla rodziców

Z poniższych informacji dowiesz się jak rozpoznać czy bliska Ci osoba zażywa narkotyki. Dopiero po rozpoznaniu problemu można rozpocząć terapię uzależnienia od narkotyków.

Sytuacje sugerujące zażywanie narkotyków

/W sytuacji zażycia narkotyków psychostymulujących (amfetamina, kokaina, crack), osoba będzie pobudzona motorycznie, nienaturalnie pewna siebie, niekiedy może być nerwowa, a nawet agresywna. Po pewnym czasie, kiedy ustaje działanie narkotyku – stan ten może zmienić się w ospałość, uczucie zmęczenia, przygnębienie i niechęć do czegokolwiek. Środki te zaburzają dobowy rytm snu, a więc stany pobudzenia i ospałości mogą przeplatać się dając różnorodny obraz zachowań.

Środki halucynogenne (LSD, grzyby halucynogenne)
będą powodować silne zaburzenia zachowania objawiające się przede wszystkim w nieracjonalnych i dziwacznych wypowiedziach. Niekiedy, przy większych dawkach tych narkotyków może dochodzić do zaburzeń koordynacji motorycznej.

Również zachowanie osoby będącej pod wpływem środków wziewnych (kleje i rozpuszczalniki) będzie dziwaczne, a przeżywane halucynacje zdecydują o skrajnie nieracjonalnych wypowiedziach nie mających nic wspólnego z realna sytuacją.

W przypadkach używania środków z grupy opiatów (heroina, morfina) zachowanie charakteryzować będzie się nadmiernym uspokojeniem osoby, sennością (opadające powieki), przerwami w dłuższych wypowiedziach. Jednak, gdy zaczynają się pojawiać objawy abstynencyjne – osoba będzie niespokojna i nerwowa.
Wiele podobieństw zauważymy również w przypadku, gdy osoba będzie pod wpływem środków uspokajających (benzodiazepiny) czy nasennych (barbiturany). Po krótkim okresie euforycznego pobudzenia zachowanie jej wyraźnie „przygaśnie” i nastąpi okres nienaturalnego uspokojenia lub w wyniku niemożności powstrzymania się od snu – osoba zapadnie w sen. W wypowiedziach osób będących pod wpływem tych środków wyraźnie dostrzeżemy problemy z artykułowaniem słów (bełkotliwa mowa).

Pod wpływem preparatów konopi zawierających THC (marihuana, haszysz) osoba może być nieco pobudzona, często nad wyraz gadatliwa i wesołkowata. Wypowiedzi mogą być chaotyczne i coraz bardziej oderwane od kontekstu rozmowy.

Rozpoznanie dwóch, lub więcej narkotyków
Trudniej natomiast rozpoznać działanie dwóch lub więcej użytych jednocześnie narkotyków o zupełnie innym działaniu, co jest rzeczą dość powszechną (np. równoczesne stosowanie amfetaminy i heroiny). W przypadku podejrzenia o zażywaniu substancji narkotyzujących należy jak najwcześniej zdiagnozować problem i rozpocząć terapię uzależnienia od narkotyków prowadzonego przez specjalistę.

Działanie większości narkotyków może również identyfikować na podstawie wyglądu oczu oraz reakcji źrenic na światło. Po otwarciu oczu w jasno oświetlonym pomieszczeniu źrenice błyskawicznie zwężają się, a następnie powoli, przyzwyczajając się do natężenia światła powiększają się. Większość substancji psychoaktywnych zaburza ten proces. Środki pobudzające i halucynogenne powodują zazwyczaj powiększenie źrenic. Działanie heroiny powoduje, że oczy są szkliste, a źrenice ekstremalnie zwężone. Po wypaleniu marihuany bądź haszyszu białka oczu mogą być przekrwione.

Jak rozpoznać narkotyk po akcesoriach do jego zażywania

Do zażywania większości narkotyków służą specyficzne akcesoria, na podstawie których możemy próbować rozpoznawać, jaka substancja jest zażywana:
 • do palenia marihuany bądź haszyszu służą zazwyczaj szklane lufki i fifki, różnych kształtów fajki drewniane lub gliniane (na ogół mniejsze niż te, w których palony jest tytoń). Do palenia haszyszu, który często mieszany jest z tytoniem potrzebne są bibułki i maszynki do robienia skrętów. Niekiedy, szczególnie podczas zbiorowego palenia preparatów konopi używa się prymitywnych fajek wodnych zrobionych z plastikowych butelek.
 • Środki takie, jak amfetamina czy kokaina stosowane są poprzez tzw. snifowanie, czyli wciąganie do nosa i umożliwianie przedostawania się substancji psychoaktywnej do krwioobiegu przez śluzówkę. Tutaj najczęstszymi akcesoriami są różnego rodzaju rurki (np. krótko przycięte słomki). Gładką powierzchnię, na której usypywane są za pomocą żyletek lub kart telefonicznych „ścieżki” proszku stanowią np. lusterka.
 • Palenie brązowej wersji heroiny wymaga folii aluminiowej, na której narkotyk jest podgrzewany, a powstające opary wciągane przez nos.
 • Przyjmowanie narkotyków poprzez iniekcje (wymaga posiadania nie tylko igieł i strzykawek, ale także innych przyborów: łyżki do rozpuszczania narkotyku z wodą (łyżka zwykle jest okopcona od podgrzewania); kwasku cytrynowego, który ułatwia rozpuszczanie; kawałka waty lub filtru papierosowego do odfiltrowania zanieczyszczeń.
 • Zażywanie środków wziewnych (kleje i rozpuszczalniki) odbywa się najczęściej z plastikowych woreczków lub kawałków nasączonych tymi substancjami szmatek.

Wpływ narkotyków na zmianę zachowania

Warto wiedzieć, z czym wiąże się uzależnienie i jak wygląda profesjonalna terapia  uzależnienia od narkotyków oraz jak radzić sobie z tym problemem we własnym zakresie. Kontakt z narkotykiem objawia się przede wszystkim w obrębie zmian zachowania danej osoby. Jednak zmiany zachowania zależą tu od rodzaju substancji psychoaktywnej, jaka została zażyta i w przypadku narkotyków z różnych grup będą wyglądać rozmaicie. Natężenie zmian w zachowaniu jest ściśle związane z ilością przyjętego narkotyku i nie zawsze musi być wyraźnie widoczne. Trzeba zaznaczyć, że zażywanie nawet niewielkich ilość substancji narkotyzujących kwalifikuje się do odwyku narkotykowego, aby nie pogłębiać tego patologicznego stanu! Najlepiej rozpoznać takie stany wtedy, gdy osoba jest nam znana i wiemy jak na ogół zachowuje się i jak reaguje.

Możemy spróbować uogólnić pewne wskazówki dotyczące zmian zachowań pod wpływem narkotyków:
 • Zmiany w zachowaniu osoby używającej narkotyków mogą także dotyczyć społecznej sfery funkcjonowania. Trudno byłoby wymienić wszystkie możliwości tych zmian, lecz możemy spróbować wyliczyć te najbardziej wyraźne i możliwe do zaobserwowania:
 • Obniżone oceny spowodowane brakiem zainteresowania nauką czy pracą, brakiem czasu na nią i brakiem możliwości skupienia uwagi przez dłuższy czas na jednej czynności 
 • Absencja w pracy lub na uczelni  spowodowana potrzebami zdobycia środków finansowych na narkotyk i samego narkotyku.
 • Kontakty z nową grupą rówieśniczą (może to być wyraźnie grupa subkulturowa, lecz nie koniecznie)
 • Zmiana stylu zachowania, ubioru, słownictwa, itp.
 • Rezygnacja z wielu form aktywności i modeli spędzania wolnego czasu, które wcześniej dominowały.
 • Częste przyłapywanie danej osoby  na kłamstwach w różnych sprawach Widoczny nadmiar pieniędzy (często zażywanie narkotyków wiąże się jednocześnie z ich rozprowadzaniem)

Fazy rozwoju uzależnienia WCHODZENIE W UZALEŻNIENIE

We wszystkich opisanych poniżej przypadkach nawet niewielka ilość środka jest podstawą do rozpoczęcia terapii uzależnienia od narkotyków we współpracy ze specjalistą. Być może nie od razu koniecznym będzie odwyk narkotykowy ale stała kontrola specjalisty i podjęta terapia pozwolą na kontrolowanie sytuacji i niedopuszczenie do pogłębienia się problemu.

I FAZA – eksperymentowania

Postawa:
 • Nie robię tego
Zachowanie:
 • Drobne kłamstwa najczęściej dotyczące:
  • spóźnień
  • towarzystwa w którym przebywa
  • miejsc gdzie wychodzi
 • Zmiany w wyglądzie i zachowaniu:
  • dziwny zapach włosów i ubrań
  • nadmierne używanie środków zapachowych
  • zaczerwienione oczy
  • rozszerzone źrenice
  • utrzymujący się katar
  • wyraźna nadpobudliwość lub ospałość
  • po powrotach do domu przemykanie niezauważonym do swojego pokoju

II FAZA - przyjemność ze stanu odurzenia

Postawa:
 • nie robię nic złego
Zachowanie:
 • znaczna zmiana środowiska – nowi koledzy / znajomi
 • nagłe wahania nastroju 
 • izolowanie się od rodzinnych spotkań, zamykanie się w pokoju
 • zaniedbanie podstawowych czynności
 • początki: agresywności oraz częste wyszukane kłamstwa
 • porzucanie hobby i dotychczasowych zainteresowań
 • podejmowanie pracy zarobkowej z jednoczesnym brakiem pieniędzy
 • posługiwanie się slangiem – szczególnie przez telefon
 • agresja słowna
 • pożyczanie pieniędzy, pierwsze kradzieże
 • dziwny strój lub inne młodzieżowe symbole buntu
 • częstsze przebywanie w łazience – zamykanie łazienki,
 • zaniedbanie nawyków higienicznych

III FAZA - najważniejsze to być na haju za wszelką cenę 

Postawa:
 • Nie robię nic, co by mi skodziło
 • Mogę przestwać kiedy zechcę
 • Nie handluję narkotykami, kupuję tylko dla siebie
 • Kradną pieniądze tylko rodzicom
Zachowanie:
 • coraz gorsze zachowanie
 • codzienne lub bardzo częste odurzanie się
 • odurzanie się w towarzystwie z kolegami lub samemu
 • pojawienie się pierwszych przedawkowań
 • unikanie lub zerwanie kontaktów z nie biorącymi znajomymi kolegami
 • jawne identyfikowanie się z narkomanami
 • kłamstwo staje się patologiczne
 • kradzieże lub handel narkotykami dla zdobycia pieniędzy
 • porzucenie szkoły/pracy
 • utrata stałej pracy – prace dorywcze
 • konflikty z prawem
 • kłótnie,  awantury  czy zachowania agresywne wobec domowników
 • początki przewlekłego kaszlu
 • ogólne pogorszenie zdrowia
 • objawy odstawienne narkotyku

IV FAZA - biorę narkotyki żeby czuć się normalnie

Zachowanie:
 • całkowite wyniszczenie organizmu (psychozy narkotyczne)
 • chroniczny kaszel
 • częste kłopoty z policją, łamanie prawa
 • utrata pracy
 • wybuchy wściekłości, agresja wobec najbliższych
 • chroniczne depresje, wymuszające przyjmowanie narkotyku
 • normalne samopoczucie tylko po wzięciu narkotyku
 • paranoje narkotyczne
 • zerowe poczucie własnej wartości
 • myśli samobójcze
Image
ROKA Ośrodek Terapii Uzależnień na Kaszubach
Łebieńska Huta, ul. Wczasowa 27
84-217 Szemud (województwo pomorskie)