Zespół Ośrodka Terapii Uzależnień ROKARobert Frankowski

TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ  I WSPÓŁUZALEŻNIEŃ

Robert Frankowski

Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, socjolog. Certyfikowany specjalista z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień oraz negocjacji i rozwiązywania konfliktów.

Współpraca ze stowarzyszeniem Monar. Prowadzenie grup w ośrodkach terapii długo i krótkoterminowej. Współpraca z ośrodkami leczenia uzależnień od alkoholu, prowadzenie grup wsparcia DDA, osób współuzależnionych, utrzymujących abstynencję.

Prowadzenie gabinetu socjoterapii w oparciu o amerykańską klasyfikację zaburzeń psychicznych DSM IV.

Autor książki „Zen gotowania pieniędzy” która jest owocem praktyki w sferze rozwoju finansowego.

Twórca i założyciel fundacji „Poznaj Siebie”, której za cel ma inspirowanie i zachęcanie do dbałości o swój dobrostan psycho-fizyczny, poprzez poznawanie tego Kim Jestem.


Krzysztof Sado Sadowski

INSTRUKTOR TERAPII UZALEŻNIEŃ
Krzysztof Sado Sadowski
Prowadzę własną praktykę jako sobriety coach. Pomagam osobom uzależnionym od pierwszego dnia abstynencji stawiać pierwsze, trzeźwe kroki na podstawie własnego doświadczenia i zdobytej wiedzy. Znając chorobę alkoholową z obu stron potrafię skutecznie wesprzeć i dotrzeć do osoby uzależnionej.

Poza tym jestem muzykiem i fotografikiem.

Od 7 lat jestem trzeźwiejącym alkoholikiem.

Iwona Nikelska

PSYCHOLOG BIZNESU, RECOVERY COACH, TERAPEUTA TSR, PSYCHODIETETYK

 KIEROWNIK OŚRODKA

Iwona Nikelska

Jako coach pracuję w oparciu o Kodeks Etyczny Izby Coachingu oraz zgodnie ze standardami Instytutu Prosperity w Warszawie, gdzie uzyskałam dyplom. Poza tym jestem psychologiem biznesu, terapeutą uzależnień i współuzależnionych (in-spe). Poza studiami uczestniczyłam w wielu szkoleniach, seminariach i kursach podnosząc swoje kwalifikacje oraz czerpiąc aktualną wiedzę branżową.

Całe moje życie mam do czynienia z problemami alkoholowymi i właśnie  to mnie skłoniło, aby swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystać w praktyce. Jestem dzieckiem alkoholików, więc doskonale wiem, ile wysiłku wymaga praca z uzależnieniem oraz jakie problemy dotykają pacjentów i ich rodzin.  

Ukończyłam własną terapię DDA, która pozwoliła mi przejąć świadomą kontrolę nad własnym życiem i wzmocnić moje zdrowie psychiczne. Swoje trudne doświadczenia życiowe pragnę wykorzystać w mojej pracy, by nie tylko pomagać osobom uzależnionym, ale także ich rodzinom, bo to one stanowią największe wsparcie w drodze do trzeźwego życia.  

W mojej pracy łączę elementy recovery coachingu z terapią skoncentrowaną na rozwiązaniach oraz treningiem umiejętności miękkich.

Praca z ludźmi zawsze była dla mnie szczególnie ważna, a do człowieka i jego problemów podchodzę z dużym szacunkiem. Pracuję z pasją, wykorzystując swoją wiedzę i osobiste przeżycia.  Z doświadczenia wiem, ile pracy i zaangażowania kosztuje proces zmiany, dlatego jestem dumna, że mogę być jego częścią.Image
ROKA Ośrodek Terapii Uzależnień na Kaszubach
Łebieńska Huta, ul. Wczasowa 27
84-217 Szemud (województwo pomorskie)