Terapia grupowa

Image
Terapia grupowa, mimo, że początkowo budzi wiele obaw wśród osób myślących o podjęciu terapii, jest bardzo skuteczną i niezastąpioną formą. Wiele lęków związanych z oceną, wstydem czy poczuciem presji mija po pierwszych sesjach terapii grupowej.

Terapia grupowa

Podczas profesjonalnie prowadzonej terapii nie występuje żaden rodzaj oceny czy wywierania nacisku. To przestrzeń do zobaczenie siebie w doświadczeniach i historiach innych uczestników. To lustro, które pozwala zobaczyć to, co jest wypierane przez wypaczone mechanizmy obronne.

Podczas terapii grupowej nauczymy cię słuchać innych. Dostrzegając problemy i motywację osób w grupie terapeutycznej, możesz się wiele nauczyć się o sobie. Ponadto dajemy wsparcie i cenne informacje zwrotne.

Każda osoba, która chce korzystać z takiej formy terapii, zapoznaje się i akceptuje normy grupy, którą będzie współtworzyła. Jest to warunek niezbędny do prawidłowego realizowania procesu grupowego, czyli do zdrowienia każdego z jej uczestników.
Takimi normami są, np.
  • zakaz używania jakiejkolwiek formy agresji (fizycznej, psychicznej i.in.),
  • powstrzymywanie się od oceny innych,
  • czy przerywania sobie wypowiedzi,
  • szczerość.
Dzięki przestrzeganiu niniejszych norm zapewnione jest wsparcie, szacunek, życzliwość i akceptacja.

Terapia grupowa jest podstawową formą oddziaływania w terapii uzależnień. Pomaga w identyfikacji z chorobą oraz jej akceptację. Zawiera elementy edukacyjne (wzbogacając wiedzę jej uczestników) oraz treningowe (poprzez oddziaływania interpersonalne zwiększa samopoznanie, poprawia komunikację i umożliwia wypracowanie nowych, bardziej konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych).
Terapia grupowa wpływa korzystnie na budowanie zdrowego poczucia własnej wartości, przez co zwiększa szansę na zdrowienie i radość z wprowadzanych zmian w swoim dotychczasowym życiu.
Zrób ten jeden mały krok
i skontaktuj się z nami
Image
ROKA Ośrodek Terapii Uzależnień na Kaszubach
Łebieńska Huta, ul. Wczasowa 27
84-217 Szemud (województwo pomorskie)