Terapia zapobiegania nawrotom

Image
Uzależnienie, czegokolwiek by nie dotyczyło, stanowi przewlekłą i nieuleczalną chorobę, dlatego też możliwe jest jej zaleczenie, ale nie całkowite wyleczenie. Oznacza to, że uzależnionym jest się przez cale życie, a nawet jednorazowe zażycie substancji psychoaktywnych lub niewłaściwe zachowanie, może spowodować, że chory ponownie popadnie w nałóg.

Kontynuacja terapii

Kontynuacja terapii realizowana jest formie cyklu 12 spotkań grupowych odbywających się przez 6 m-cy w ośrodku lub on-line (do wyboru zależnie od miejsca zamieszkania). Spotkania odbywają się 2 razy w miesiącu w ustalonych wcześniej terminach.

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Nawroty w uzależnieniu mogą dotyczyć alkoholizmu, narkomanii, lekomanii, hazardu oraz innych substancji czy patologicznych zachowań. W Ośrodku terapii uzależnień ROKA dbamy nie tylko o uczestników terapii, korzystających ze stacjonarnej terapii uzależnień, ale również o tych, którzy leczenie zakończyli sukcesem. Nasze zaangażowanie nie kończy się przy wypisie z ośrodka. Terapia zapobiegania nawrotom choroby to program zaradczy, znany również jako dalsza opieka po zakończonym podstawowym programie terapii.
Staramy się uświadomić i zmotywować każdego uczestnika terapii do wzięcia udziału w dalszej terapii pogłębionej (najlepiej blisko miejsca jego zamieszkania), jak również do pozostania w kontakcie z terapeutami i udziału w organizowanych warsztatach na terenie ośrodka. Pomoże to w rozwiązaniu swoich szczególnych obaw oraz zapobieganiu nawrotom choroby. Psychoterapeuci podczas terapii zapobiegania nawrotów mogą zweryfikować stan psychiczny i fizyczny uzależnionego oraz udzielić pomocy w rozwiązywaniu napotykanych trudności po wyjściu z ośrodka. Pierwszy okres po opuszczeniu ośrodka to początek trudnej drogi życia bez uzależnień. Chorzy muszą niejako na nowo nauczyć się życia w społeczeństwie i radzić sobie w sytuacjach stresowych bez redukcji powstającego napięcia poprzez zachowania patologiczne, które doprowadziły do nałogu. Dlatego też, terapia zapobiegania nawrotów w Ośrodku terapii uzależnień ROKA odbywa się w trybie ambulatoryjnym i ma na celu pomoc uzależnionym w początkowym okresie życia bez uzależnienia.
Zrób ten jeden mały krok
i skontaktuj się z nami
Image
ROKA Ośrodek Terapii Uzależnień na Kaszubach
Łebieńska Huta, ul. Wczasowa 27
84-217 Szemud (województwo pomorskie)