Cennik

Image
Image
 • Terapia podstawowa może trwać od 28 do 56 dni w zależności od rodzaju uzależnienia, potrzeb i stanu psychofizycznego uczestnika. Jest to ustalane indywidualnie uwzględniając wyżej wymienione czynniki.

 • Możliwe przedłużenie każdego okresu terapii.

 • Możliwość skorzystania z dogodnych płatności ratalnych 

 • Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego*

*) dotyczy każdego z wariantów:

Terapia podstawowa

Terapia podstawowa skierowana jest do osób, które nie uczestniczyły do tej pory w stacjonarnej terapii uzależnień lub pomimo odbycia w przeszłości terapii i obecnie nie radzą sobie z utrzymywaniem abstynencji, potrzebują przepracować fundamentalne aspekty w radzeniu sobie z uzależnieniem.
Obejmuje: uczestnictwo w pełnym programie podstawowym, terapię grupową i indywidualną, warsztaty z komunikacji, profesjonalną diagnozę stopnia rozwoju uzależnienia, konsultację medyczną z lekarzem internistą lub psychiatrą - jeśli jest potrzeba, możliwość kontynuacji terapii po ukończeniu terapii podstawowej poprzez uczestnictwo w grupie zapobiegania nawrotom.

Terapia podstawowa rozszerzona

Terapia podstawowa rozszerzona skierowana jest do osób uzależnionych od więcej niż jednej substancji lub czynności, osób w długotrwałym okresem trwania w uzależnieniu oraz które nie uczestniczyły do tej pory w stacjonarnej terapii uzależnień lub pomimo odbycia w przeszłości terapii i obecnie nie radzą sobie z utrzymywaniem abstynencji, potrzebują przepracować fundamentalne aspekty w radzeniu sobie z uzależnieniem.
Obejmuje: uczestnictwo w pełnym programie podstawowym z dodatkowymi zagadnieniami indywidualnie dopasowanymi do potrzeb uczestnika, terapię grupową i indywidualną, warsztaty z komunikacji, profesjonalną diagnozę stopnia rozwoju uzależnienia, konsultację medyczną z lekarzem internistą lub psychiatrą, możliwość kontynuacji terapii po ukończeniu terapii podstawowej poprzez uczestnictwo w grupie zapobiegania nawrotom.

Terapia motywacyjna

Terapia motywacyjna skierowana jest do osób, które nie są przekonane, czy terapia stacjonarna jest im potrzebna. Pozwala poznać miejsce, terapeutów i sposób prowadzonej terapii w Ośrodku.
Obejmuje: uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych, psychoedukację nt. uzależnienia, profesjonalną diagnozę stopnia rozwoju uzależnienia, rozmowy indywidualne z terapeutami, konsultację medyczną - na życzenie.

Terapia nawrotowa

Terapia nawrotowa skierowana jest do osób, które ukończyły w przeszłości podstawową terapię uzależnienia stacjonarnie lub ambulatoryjnie, mają wiedzę i doświadczenie w utrzymywaniu abstynencji, ale aktualnie znajdują się w nawrocie lub kryzysie emocjonalnym, który może zagrażać ich trzeźwieniu. 
Obejmuje: uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych, psychoedukację m.in. dotyczącą procesów zachodzących w nawrocie uzależnienia, profesjonalną analizę nawrotu i stworzenie planu wyjścia z tego stanu, rozmowy indywidualne z terapeutami, konsultację medyczną - na życzenie.

Dodatkowo w cenie:

 • BEZTERMINOWA możliwość korzystania ze spotkań otwartej grupy wsparcia, które odbywają się w naszym ośrodku w każdą sobotę o godz. 15.00 - bez konieczności zapisywania i regularnego uczestnictwa

 • Raz w tygodniu (sobota) korzystanie z basenu, jacuzzi, sauny, ścianki wspinaczkowej, squosh'a w Centrum Sportowym w Kielnie

 • Samochód osobowy do dyspozycji klientów ośrodka (wyjazd na basen, do sklepu itp.)

 • Raz na cztery tygodnie (w niedzielę) całodniowa wycieczka - zwiedzanie pobliskich atrakcji Kaszub

 • pierwsza konsultacja z internistą lub psychiatrą wraz ze zwolnieniem lekarskim

 • możliwość umówienia się osób bliskich lub członków rodziny na indywidualne konsultacje z terapeutą uzależnień w celu uzyskania wiedzy na temat wskazań i zaleceń  postępowania wobec osoby uzależnionej lub innych zagadnień dotyczących relacji z osoba uzależnioną (z uwzglęnieniem zachowania tajemnicy terapeutycznej obejmujacej proces terapii). Spotkania mogą odbyć się w naszym ośrodku lub on-line.

Usługi dodatkowe płatne

 • kolejna wizyta lekarza internisty lub lekarza psychiatry na życzenie uczestnika terapii

 • badania laboratoryjne krwi lub inne badania diagnostyczne, które mogą być wskazane ze względu na stan zdrowia pacjenta 

 • możliwość transportu z miejsca zamieszkania w Polsce

 • indywidualna terapia z wybranym psychoterapeutą po ukończeniu terapii w ośrodku, w trybie stacjonarnym lub on-line.

Image
ROKA Ośrodek Terapii Uzależnień na Kaszubach
Łebieńska Huta, ul. Wczasowa 27
84-217 Szemud (województwo pomorskie)