Terapia uzależnienia od seksu i pornografii

Image
Seksoholizm to uzależnienie od seksu i pornografii, które przejawia się w potrzebie znacznej częstotliwości i różnorodności aktywności seksualnej. Najczęstszym skutkiem uzależnienia od seksu jest zniszczenie więzów rodzinnych. Seksoholik, ukrywając swój nałóg, bardzo często okłamuje rodzinę, co wpływa na osłabienie relacji, a czasem ich bezpowrotne zerwanie.

Terapia uzależnienia od seksu i pornografii - seksoholizm

W terapii uzależnienia od seksu najczęściej stosuje się połączenie psychoterapii z terapią farmakologiczną. Ważnym etapem  jest diagnoza kliniczna w kierunku uzależnienia, ponieważ niekiedy trudności w obszarze sfery seksualnej mogą wymagać innego rodzaju terapii seksuologicznej. W psychoterapii zazwyczaj stosuje się sesje indywidualne, czyli cykliczne spotkania psychoterapeuty z osobą uzależnioną. Skuteczna terapia uzależnienia to także terapia grupowa, podczas której osoby z podobnymi trudnościami stanowią dla siebie nawzajem grupę wsparcia. Podczas sesji terapeutycznych osoby uzależnione od seksu uczą się jak radzić sobie z emocjami za pomocą innych narzędzi niż kontakty seksualne. Często seksoholik ma znacznie zaniżoną samoocenę oraz niskie poczucie własnej wartości. Praca terapeutyczna w dużej mierze skupia się na odbudowie pewności siebie tak, aby osoba uzależniona nie musiała wzmacniać swojej samooceny poprzez stosunki seksualne.

Co to jest seksoholizm?

Seksoholizm to uzależnienie od seksu, które przejawia się w potrzebie znacznej częstotliwości i różnorodności aktywności seksualnej. Należy do tzw. uzależnień behawioralnych. Osoba uzależniona traktuje seks jako najważniejszy element swojego życia, któremu podporządkowane są inne aspekty życia codziennego. Osoba chora odczuwa silny przymus uprawiania seksu, który stanowi formę rozładowania emocji. Uzależnieni od seksu dokonują destrukcyjnych czynności, nie zważając na konsekwencje. Bardzo często zaprzeczają i wypierają zaistniały problem oraz starają się manipulować otoczeniem.
Uzależnienie od pornografii jest jedną z form seksoholizmu, może występować równocześnie z kompulsywaną masturbacją, częstymi zmianami partnerów czy z korzystaniem z płatnego seksu zarówno bezpośednio jak też tzw. cybersexu oferowanego w internecie.

Przyczyny seksoholizmu

Podstawową przyczyną uzależnienia od seksu, jak i każdego innego rodzaju uzależnienia, jest nieumiejętność regulacji emocji. Oznacza to, że osoba uzależniona w sytuacji skrajnych emocji (pozytywnych lub negatywnych), nie potrafi sobie z nimi radzić. Przyczyna tego może tkwić we wczesnodziecięcych doświadczeniach. W rodzinach osób uzależnionych często występowała przemoc psychiczna, fizyczna lub seksualna. Charakterystyczny dla tych rodzin jest brak przyzwolenia dla okazywania uczuć. Oziębłość ze strony rodziców oraz brak emocjonalnego wsparcia może prowadzić do angażowania się w destrukcyjne zachowania w życiu dorosłym.
Często osoby uzależnione od seksu pochodzą z rodzin, w których występowało uzależnienie od alkoholu bądź narkotyków. Może to świadczyć o pewnej genetycznej skłonności do uzależnienia, ale także o wyuczeniu się stosowania używek na podstawie obserwacji osób znaczących. Seksoholizm może współwystępować razem z depresją, a poszukiwanie kontaktu cielesnego z drugą osobą może być próbą odnalezienia wsparcia.
Zrób ten jeden mały krok
i skontaktuj się z nami

Objawy uzależnienia od seksu

Objawy seksoholizmu mogą być różne w zależności od konkretnej osoby. Pierwszymi objawami zazwyczaj jest częsta masturbacja, wyobrażanie sobie stosunków seksualnych, oglądanie filmów o tematyce pornograficznej. W przeważającej części dnia myśli osoby uzależnionej są podporządkowane czynnościom natury seksualnej. Odczuwa ona wewnętrzny przymus, nad którym nie ma kontroli. Często wiąże się to ze znacznym pogorszeniem życia społecznego oraz zawodowego. W początkowym etapie uzależnienia, seksoholik wypiera i zaprzecza istnieniu problemu, co niestety skutkuje jego odmową uczestnictwa w terapii uzależnienia od seksu. W kolejnym etapie uzależnienia wszystkie działania osoby chorej sprowadzają się do inicjacji kontaktów seksualnych nawet z przypadkowymi osobami. Chory angażuje się w coraz bardziej ryzykowne zachowania seksualne. Osoba uzależniona nie myśli o konsekwencjach swoich działań, skupia się jedynie na rozładowaniu popędu, co daje jej uczucie ulgi. Niemożność rozładowania napięcia seksualnego skutkuje pojawieniem się „głodu”, który przejawia się w występowaniu lęku, niepokoju, rozdrażnienia oraz zaburzeń koncentracji. Zazwyczaj osoba uzależniona od seksu, dostrzega problem wtedy, gdy uzależnienie wpływa w znaczący sposób na relacje rodzinne i zawodowe.

Skutki uzależnienia od seksu

Uzależnienie od seksu niesie za sobą szereg negatywnych konsekwencji. Pomimo tego, że patogeneza tego rodzaju uzależnienia jest podobna do innych nałogów, często jego wystąpienie wiąże się z niezrozumieniem ze strony otoczenia. Najczęstszym skutkiem uzależnienia od seksu jest zniszczenie więzów rodzinnych. Seksoholik, ukrywając swój nałóg, bardzo często okłamuje rodzinę, co wpływa na osłabienie relacji, a czasem ich bezpowrotne zerwanie. Skupianie się jedynie na rozładowaniu własnego popędu powoduje, że osoba uzależniona nie angażuje się w żadne inne sfery życia. Niejednokrotnie wiąże się to z pogorszeniem funkcjonowania w sferze zawodowej, a w konsekwencji nawet z utratą dotychczasowego zajęcia. Konsekwencją uzależniania od seksu mogą być również problemy zdrowotne. Ze względu na przelotne kontakty seksualne z obcymi osobami seksoholicy narażeni są na wystąpienie chorób oraz dolegliwości seksualnych takich jak: AIDS, przedwczesny wytrysk czy wszelkiego rodzaju choroby weneryczne.
Image
ROKA Ośrodek Terapii Uzależnień na Kaszubach
Łebieńska Huta, ul. Wczasowa 27
84-217 Szemud (województwo pomorskie)